Role et mission - Rooli ja tehtävä

Role et mission - Kauppakamarin rooli ja tehtävä

Suomenkielinen teksti alla

Mot du Président

La CCFF d’Helsinki est une association (Ry) ayant pour mission principale d’animer la communauté d’affaires franco-finlandaise et d’autre part d’offrir un appui aux entreprises françaises désireuses d’exporter ou d’investir en Finlande.

Dans les faits, la chambre de commerce Franco-Finlandaise propose de :

- Accueillir et orienter les demandes d’appui des entreprises françaises vers la Finlande

- Constituer un organe de représentation des intérêts d’affaires franco-finlandais

- Favoriser les contacts d’affaires entre membres autour d’événements ciblés

- Contribuer à toute initiative ou projet de nature à favoriser et développer les échanges économiques et culturels entre la France et la Finlande

 

Cette association bien qu’indépendante appartient à la fédération des chambres de commerce françaises dans le monde : CCI International, association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1939. Elle est le 1er réseau français d'entreprises, avec plus de 32 000 membres au service des CCI Françaises à l’International. Elle constituée de 113 Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à l'International (CCI FI) sur 166 implantations dans 83 pays.

 

Les activités de la Chambre sont donc liées au développement économique des entreprises Finlandaises en France et inversement. Celles-ci se configurent sous la forme de mise en relation et développement du réseau franco-finlandais, recherche d’informations économiques sectorielles en fonction des demandes des entreprises ou l’assistance aux entreprises pour faciliter leur entrée sur le marché envisagé.

Nous nous efforcons d'apporter une valeur ajoutée incontestable via les différents événements organisés au cours de l’année ayant pour but de « réseauter », de trouver des informations sur des sujets précis, et de mettre en avant les savoirs spécifiques de nos entreprises membres partenaires."

Sébastien Cailliau

Chambre de Commerce Franco-Finlandaise, Helsinki

 

Puheenjohtajan viesti

Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin puheenjohtajan tervehdys

”Helsingin ranskalais-suomalainen kauppakamari on yhdistys, jonka perustehtävänä on luoda ja kehittää jäsenkunnalleen kontaktipintaa Ranskan kaupan ja liike-elämän vaikuttajiin ja paitsi edesauttaa verkostoitumista myös tarjota tukea ranskalaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita Suomeen suuntautuneista vienti- ja investointihankkeista.

Täten tavoitteenamme on:

-         Ottaa vastaan ja edelleen välittää ranskalaisten yritysten Suomea koskevia tiedusteluja

-         Toimia ranskalais-suomalaisten liikesuhteiden edunvalvojana

-         Edesauttaa jäsentemme verkostoitumista järjestämällä eri teemoja käsitteleviä tapahtumia

-         Olla mukana aloitteissa tai hankkeissa, jotka edistävät ja kehittävät kaupallisia suhteita ja yleistä kulttuuritoimintaa Ranskan ja Suomen välillä.

Vaikka yhdistys on itsenäinen, se on kuitenkin ranskalaisten kauppakamarien kansainvälisen, yleishyödyllisen ja voittoa tavoittelemattoman liiton CCI Internationalin jäsen. Liitto on ranskalaisten yritysten johtava verkosto, jolla on yhteensä yli 32 000 jäsentä palvelemassa ranskalaisia kauppakamareita kansainvälisissä asioissa. Liittoon kuuluu 113 kauppa- ja teollisuuskamaria, joilla on 166 toimipistettä 83 maassa.

Kauppakamarin toiminta liittyy näin kiinteästi suomalaisten yritysten taloudellisen toiminnan kehittämiseen Ranskassa ja vastaavasti ranskalaisten Suomessa. Tämä tapahtuu luomalla ja kehittämällä ranskalais-suomalaista verkostoa, hankkimalla yritysten tarvitsemia, eri sektoreita koskevia taloudellisia tietoja ja avustamalla yritysten pääsyssä Ranskan tai Suomen markkinoille.

Pyrimme tuottamaan erityistä lisäarvoa järjestämällä säännöllisesti jäsentapaamisia, joissa tavoitteena on verkostoitua, saada tietoa kulloinkin valitusta aiheesta ja tuomaan esiin jäsenyritystemme erityisosaamista.”

Helsingissä 23.10.2017

 

Sébastien Cailliau

 

Ranskalais-suomalainen kauppakamari, Helsinki

Nos événements

  • BNP Paribas
  • Bergmann
  • Capgemini
  • Castren& Snellman
  • Crédit Agricole
  • Enersense
  • Halton
  • JCDecaux
  • Konecranes
  • Wärtsilä

© 2019 CCI FRANCE FINLANDE