Haastattelu - Interview Anu Mylläri ja Virpi Laukkanen

Meillä oli ilo keskustella Savonian kansainvälisten asioiden yksikön Virpi Laukkasen ja Anu Myllärin kanssa. Kiitos haastattelusta!

Savonia on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista, jonka Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa sijaitsevilla kampuksilla opiskelee yhteensä lähes 6000 opiskelijaa. Työelämäläheisyys ja kansainvälisyys ovat avainasemassa Savonialla niin projekteissa, opinnoissa kuin opetuksessakin.

Virpi Laukkanen (kuvassa oikealla) on kansainvälisten asioiden päällikkö. Hän vastaa Savonian kansainvälisyyden ja kansainvälisten kumppanuuksien strategisesta kehittämisestä sekä Savonian opiskelijoiden kansainvälisen osaamisen turvaamisesta.

Anu Mylläri (kuvassa vasemmalla) on ranskan, espanjan ja italian kielten lehtori sekä saapuvien vaihto-opiskelijoiden tuutoriopettaja matkailu- ja ravitsemisalalla.

 

  • Savonia on tunnettu monipuolisisesta koulutustarjonnastaan. Millä aloilla ja missä muodossa Savonia tekee yhteistyötä Ranskalaisten tahojen kanssa? Mitkä ovat tärkeimmät yhteistyökumppaninne Ranskassa?

Anu: Opiskelija- ja henkilöstövaihto on vilkasta kaikilla Savonian koulutusaloilla: liiketalous-, luonnonvara-, matkailu- ja ravitsemis-, musiikki ja tanssi-, muotoilu-, tekniikka- sekä sosiaali- ja terveysala.

Ranskassa teemme yhteistyötä monien paikallisten korkeakoulujen kanssa. Savonia tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden kaksoistutkintoon liiketalouden alemmassa amk-koulutusohjelmassa Troyes’ssa sijaitsevan Y Schools Écolen kanssa. Liiketalouden ylemmällä amk-tutkintolla taas on yhteistyötä Université Paris-Saclayn kanssa.

Ranskalaisia liiketalouden vaihto-opiskelijoita saapuu vuosittain Savoniaan parisenkymmentä.

Ranskan kielen opiskelijoille Savonialla on tapana järjestää opintojaksolle integroituja opintomatkoja Ranskaan. Perinteeksi on muodostunut tarjota ranskan kielen jatkokurssilaisille mahdollisuus noin viikon mittaiseen inteensiviseen opintomatkaan Pariisissa, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamista ja luoda kansainvälisiä kontakteja.

Sisältönä opintomatkoilla on mielenkiintoisia yritysvierailuja sekä opiskelijoiden itse ideoimaa ohjelmaa, jossa harjoitellaan ranskan kieltä käytännön tilanteissa ja tutustutaan johonkin kulttuurikohteeseen. Erityisen antoisia vierailukohteita ovat olleet mm. Pariisin Suomen suurlähetystö, joka on tarjonnut kokonaisvaltaisen kuvan Suomen ja Ranskan suhteista, sekä Hôtel Keppler, joka on mahdollistanut tarkemman katsauksen hotelli- ja liiketoimintaan ranskalaisessa kulttuurissa.

 

  • Opiskelijavaihto ja muut kansainvälisenliikkuvuuden projektit ovat tärkeä osa Savonian kansainvälisyysstrategiaa. Koronaviruksen aiheuttamat liikkumisen rajoitukset johtivat monien hankkeiden peruuntumiseen keväällä 2020. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Minkälaisia korvaavia menetelmiä on suunniteltu ja otettu käyttöön?

Virpi: Aiempina vuosina Savonia on lähettänyt noin 200 suomalaista opiskelijaa ulkomaille ja vastaanottanut suurin piirtein saman verran ulkomaalaisia vaihto-oppilaita. Korona-aika tosiaan aiheutti sen, että Savonian tasolla jouduimme perumaan kaikki syksyn fyysiset ulkomaanvaihdot niin lähtevien kuin saapuvienkin opiskelijoiden osalta. Osa ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista on kuitenkin päässyt aloittamaan opintonsa Suomessa.

Taataksemme opiskelijoiden kansainvälistymisen ja monipuolistaaksemme kansainvälistymisen väyliä, ajatus virtuaalivaihdoista on lähtenyt kehittymään.

Tarkoituksena on mahdollistaa ei ainoastaan verkossa tapahtuville luennoille osallistuminen, mutta myös opiskelijoiden kanssakäynti ja kulttuurien kohtaaminen esimerkiksi verkkovälitteisten ryhmätöiden muodossa. Vieraalla kieliellä oppimisen lisäksi näemme tärkeänä kulttuuriymmärryksen kasvattamisen.

Kansainväliset verkkovälitteiset projektit ovat jo päässeet hyvin alkuun Savonialla. Opettajamme Suomessa ovat tehneet yhteistyötä esimerkiksi erään Itavaltalaisen yliopiston kanssa kehittääkseen yhteisen kurssin, jossa niin opettajat kuin oppilaatkin tulevat Suomesta ja Itävallasta ja kurssitehtäviä suoritetaan vieraalla kielellä monikulttuurisissa ryhmissä verkon välityksellä.

Anu: Kiinnostus vieraiden kielten kursseja kohtaan on ollut vilkasta ja ilmoittautuminen kursseille on ollut aktiivista varsinkin tänä syksynä. Peruuntuneet vaihdot ovat varmasti yksi syy kansainvälistymisen hakemiseen kielikurssien ja -taidon muodossa. Savoniassa meillä on hieno valinnaiskielten valikoima tänäkin päivänä, vaikka ammattikorkeakoulujen valinnaiskielten tarjonnan suunta on valtakunnallisesti ollut suppeneva. Valinnaisina kielinä Savoniassa on mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa ja italiaa. Viime vuosina opiskelijoiden kiinnostus ranskan opintoja kohtaan on pysynyt vakaana ja alkeiskurssin aloittaa vuosittain noin 20-30 opiskelijaa.

Kiinnostusta on myös Learn Language and Culture in Tandem -opintojaksolle, jossa suomalainen ja ulkomaalainen opiskelija opettavat vastavuoroisesti omaa kieltänsä ja kulttuuria. Suomalaiselle opiskelijalle Tandem tarjoaa hienon kotikansainvälistymisen tavan, jossa kielen ja kulttuurin opiskelun lisäksi on mahdollisuus luoda uusia kansainvälisiä kontakteja. Ulkomaalaiselle opiskelijalle Tandem on keino kehittää suomen kielen taitoa ja tutustua käytännönläheisesti suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin, ja kenties edesauttaa myöhemmin opiskelijan työllistymistä alueelle.

 

  • Koronarajoitukset ovat muutamassa kuukaudessa saaneet aikaan valtavan digiloikan niin työelämässä kuin koulutuksenkin saralla. Kuinka tämä on vaikuttanut oppimisympäristöön Savonialla? Millaisia uusia mahdollisuuksia kasvava digitaalisuus tuo koulutuksen kansainvälistymiseen?

Virpi: Kuten monissa oppilaitoksissa ja työpaikoilla, Zoomista ja Teamsista on muodostunut tärkeä jokapäiväinen työkalu osana opetusta ja ohjausta. Digitaaliset työkalut mahdollistavat mm. ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden osallistumisen opetukseen kotimaastansa käsin, tässä tilanteessa, kun koronan vuoksi kaikki eivät ole voineet tulla vielä Suomeen. Ylempien amk-tutkintojen osalta Savonialla on jo kaksi englanninkielistä opintokokonaisuutta, joiden toteuttaminen on mahdollista täysin virtuaalisesti. Myös koulutusviennin saralla on suunnitteilla täysin virtuaalisesti toteutettavia koulutuskokonaisuuksia.

 

  • Kuinka näette Suomen työmarkkinoiden sekä Suomalaisen koulutuksen ja osaamisen tulevaisuuden? Kuinka Savonia pyrkii vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin?

Virpi: Suomessa on tulevaisuudessa valtava pula kansainvälisistä osaajista ja tähän Savonia pyrkii vastaamaan siten, että annamme kansainvälisille opiskelijoillemme mahdollisimman hyvät valmiudet työllistymiseen Suomessa. Savonia esimerkiksi koordinoi Pohjois-Savossa Talent Hub -toimintaa, jossa tuetaan kv-opiskelijoiden urakehitystä ja työelämävalmiuksia.

Savonialla on myös tavoitteena lisätä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia ja sitä kautta saada lisää kansainvälisiä osaajia alueelle. Tällä hetkellä Bachelor-tasolla Savonia tarjoaa neljä englanninkielistä tutkintoa: International Business, Mechanical Engineering, Internet of Things ja Nursing Program.

Kurssit vastaavat aloja, joilla Suomessa on kysyntää kansainvälisille osaajille.

Varsinkin sairaanhoitajaopiskelijat ovat päässeet hyvin harjoitteluihin Suomessa ja löytäneet työpaikkoja heti valmistuttuaan. Muutoin yrityspuolella kynnys palkata ulkomaalaisia työntekijöitä on vielä korkeampi eritoten pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

 

  • Minkä viestin välittäisitte Suomalaisille ja ulkomaalaisille yhtiöille, jotka pohtivat toisesta maasta tulevan työntekijän tai harjoittelijan palkkaamista?

Anu ja Virpi: Toiveena on, että yritykset uskaltaisivat ottaa rohkeammin kansainvälisiä opiskelijoita esim. harjoitteluun ja hyvien kokemusten kautta työllistää heitä sitten myöhemmin. Kv-opiskelijoilta löytyy usein hyvää osaamista kohdemaan kulttuuriin ja yritystoimintaan liittyen. Lisäksi heidän kielitaitonsa hyödyntäminen on iso etu.

PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin