Rooli ja tehtävät

”Helsingin ranskalais-suomalainen kauppakamari on yhdistys, jonka perustehtävänä on luoda ja kehittää jäsenkunnalleen kontaktipintaa Ranskan kaupan ja liike-elämän vaikuttajiin ja paitsi edesauttaa verkostoitumista myös tarjota tukea ranskalaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita Suomeen suuntautuneista vienti- ja investointihankkeista.

Täten tavoitteenamme on:

  • Ottaa vastaan ja edelleen välittää ranskalaisten yritysten Suomea koskevia tiedusteluja
  • Toimia ranskalais-suomalaisten liikesuhteiden edunvalvojana
  • Edesauttaa jäsentemme verkostoitumista järjestämällä eri teemoja käsitteleviä tapahtumia
  • Olla mukana aloitteissa tai hankkeissa, jotka edistävät ja kehittävät kaupallisia suhteita ja yleistä kulttuuritoimintaa Ranskan ja Suomen välillä.           

Vaikka yhdistys on itsenäinen, se on kuitenkin ranskalaisten kauppakamarien kansainvälisen, yleishyödyllisen ja voittoa tavoittelemattoman liiton CCI Internationalin jäsen. Liitto on ranskalaisten yritysten johtava verkosto, jolla on yhteensä yli 34 000 jäsentä palvelemassa ranskalaisia kauppakamareita kansainvälisissä asioissa. Liittoon kuuluu 119 kauppa- ja teollisuuskamaria, joilla on 94 maassa.

Kauppakamarin toiminta liittyy näin kiinteästi suomalaisten yritysten taloudellisen toiminnan kehittämiseen Ranskassa ja vastaavasti ranskalaisten Suomessa. Tämä tapahtuu luomalla ja kehittämällä ranskalais-suomalaista verkostoa, hankkimalla yritysten tarvitsemia, eri sektoreita koskevia taloudellisia tietoja ja avustamalla yritysten pääsyssä Ranskan tai Suomen markkinoille.

Pyrimme tuottamaan erityistä lisäarvoa järjestämällä säännöllisesti jäsentapaamisia, joissa tavoitteena on verkostoitua, saada tietoa kulloinkin valitusta aiheesta ja tuomaan esiin jäsenyritystemme erityisosaamista.”

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin