Haastattelu - Interview Kirsi Buure PwC pour les entrepreneurs

Haastattelu, Kirsi Buure, PwC pour les Entrepreneurs

Kirsi Buure on kansainvälisen taloushallinnon erityisasiantuntija  ja on työskennellyt PwC pour les Entrepreneurs’llä Pariisissa jo neljän vuoden ajan. Kirsi on asiantuntija laskenta- ja verokysymyksissä, mutta omaa myös vankan kulttuurillisen ja kielellisen ymmärryksen, siksi hän neuvookin eritoten ulkomaalaisia yrityksiä, kuten suomalaisia yrityksiä Ranskassa.

Ranskalais-suomalaisella kauppakamarilla oli ilo keskustella Kirsin kanssa. Tapaaminen oli tietysti virtuaalinen, mutta silti lämminhenkinen. Kiitos haastattelusta, Kirsi!

1) Voisitko esitellä itsesi?

Ennen saapumistani PwC pour les Entrepreneurs’lle, urapolkuni on ollut rikas:

 • Valmistuin Helsingin yliopistosta metsänhoitajaksi.
 • Saavuin Ranskaan 1990-luvun alussa, kun silloinen työnantajani, kansainvälinen elektroniikka-alan yhtiö, perusti tänne tytäryhtiön. Myöhemmin olen toiminut markkinoinnin ja kaupallisen hallinnon tehtävissä suomalaisissa tytäryhtiöissä paperiteollisuuden ja elektroniikan aloilla.

Kiinnostuin Ranskassa erityisesti taloushallinnosta ja -raportoinnista  ja aloitin niihin liittyvät ranskalaiset etäopinnot vuonna 1998. Pääsinkin nopeasti töihin kirjanpitotoimistoon raportointivastaavaksi laatimaan kuukausiraportteja pohjoismaisille emoyhtiöille niiden ranskalaisisten tytäryhtiöiden toiminnasta. Neljä vuotta sitten siirryin PwC pour les Entrepreneurs’n piiriin.

PwC pour les Entrepreneurs’n tehtävissä :

 • Työnimikkeeni on erityistarkastaja.  Olen läheisessä vuorovaikutuksessa asiakkaideni kanssa ja autan heitä monilla osa-alueilla: tilintarkastuksissa, tilinpäätöksissä,  palkka- ja sosiaalihallinnossa, veroasioissa, eri kirjanpitonormeihin liittyvissä kysymyksissä jne. Suhteeni asiakkaisiin pohjautuu luottamukseen ja läheiseen yhteistyöhön. Melkein - kuin osana asiakasyhtiön henkilökuntaa, teen osan tehtävistäni käyttäen asiakkaideni tietojärjestelmiä etäyhteydellä.
 • 100% asiakkaistani on ulkomaalaisia: pieniä ja keskisuuria yrityksiä eri aloilta kuten konerakennus, kemianteollisuus, palvelut sekä yhdistyksiä ja säätiöitä.
 • Työtehtävässäni vaaditaan reaktionopeutta, sopeutumiskykyä sekä kansainvälistä avoimuutta.

2) Kertoisitko meille lisää PwC pour les Entrepreneurs’ta?

PwC pour les Entrepreneurs pähkinänkuoressa :

 • Tehtävät: tarjota palveluita ja neuvoa yritysjohtajia yrityksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa yrityksen luomisesta alkaen, tarjota tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Toimipaikat: 21 toimipistettä ympäri Ranskaa.
 • Asiantuntemusalat: kirjanpito, tilintarkastus, tulosohjaus, varallisuussuunnitelmat, lakipalvelut ja veroneuvonta, yrityskaupat, startup-yritykset, palkka- ja sosiaalihallinto, konsernitilinpäätökset.
 • Toimialat: PwC:n asiantuntijat tuntevat läpikotaisin yritysten alueelliset tarpeet ja auttavat yrityksiä monilla eri sektoreilla, joista mainittakoon teollisuus, palvelut, sosiaali- ja terveysala, järjestöt, viini- ja alkoholituotteet, merenkulku, maataloustuotanto sekä kiinteistöala.
 • Asiantuntijat: yhteensä noin 700 asiantuntijaa
 • Kolme periaatetta: neuvonta, yhteistyö, luottamus

Pariisin toimipisteestä:

 • Yli 70 asiantuntijan tiimin voimin autamme asiakkaitamme monessa: mainittakoon kirjanpito, talous- ja verohallinto, HR-palvelut, liikkeenjohdon konsultointi, tilintarkastukset, erikoisalojen konsultointi, yrityskaupat ja yritysjärjestelyt, startup-yritysten neuvonta, konsernin ja yrityksen tilinpäätökset, omaisuuden hallinto ja tulosohjaus.
 • Toimialat: toisin kuin osa toimipisteistämme, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin toimialoihin, Pariisin toimipiste on kaikkien toimialojen yrittäjien palveluksessa.
 • Sijainti: Pariisin toimipiste auttaa Ile-de-Francen alueella sijaitsevia yrityksiä, joista monet ovat ulkomaalaisten emoyhtiöiden Ranskassa sijaitsevia tytäryhtiöitä. Näihin kuuluvat pohjoismaalaiset ja suomalaiset yhtiöt, jotka ovat minun erikoisalaani.

3) Asut nykyisin Ranskassa. Mitkä ovat suhteesi Suomeen?

 • Työssäni erityistarkastajana toimin ulkomaalaisten yritysten neuvonantajana (Iso-Britannia, Saksa, Pohjoismaat). Täten autan erityisesti monia suomalaisia yhtiöitä, joilla on tytäryhtiö Ranskassa. Äidinkieleni suomi ja suomalaisten uutisten seuraaminen ovat kiistämättömiä valttikortteja työssäni. Tarjoan ratkaisuja maanmiehilleni erikoistumiseni ja PwC:n resurssien avulla. Suomen ja ranskan lisäksi, työkielenäni on englanti ja ymmärrän hyvin saksaa ja ruotsia.
 • Henkilökohtaisesti olen ollut aktiivinen Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin toiminnassa Pariisissa, mikä on myös auttanut minua ylläpitämään suhteita kotimaahani.
 • Suomen ja Ranskan kulttuurit ovat hyvin erilaisia, eritoten sosiaalisen kanssakäymisen suhteen. Kymmenien vuosien Ranskassa asumisen jälkeen olen hyvin tietoinen kyseisistä vastakohdista. Olen myöskin pitänyt aiheesta puheen kulttuurieroja käsittelevässä tilaisuudessa Suomen suurlähetystöllä Pariisissa.

4) Mitkä ovat mielestäsi laskentatoimen tärkeimmät trendit Ranskassa tällä hetkellä?

Pitkäaikaisen laskentatoimen ulkoistamista koskevan trendin lisäksi voimme havaita suuntauksen kohti digitalisaatiota ja erinäisiä sovellusalustoja. Nykyisin on tavanomaista käyttää ohjelmistoja sekä sovelluksia, jotka mahdollistavat yhtiöiden kirjanpidon reaaliaikaisen seurannan, vaikka laskentatoimi olisi ulkoistettu.

5) Voisimmeko nostaa esiin jonkin ajankohtaisen aiheen, johon olet törmännyt PwC:n erityisasiantuntijana?

Elvytyssuunnitelma: nykyisessä kontekstissa Ranskan valtio on toteuttanut monia aloitteita yritysten tukemiseksi ja aikaansaanut poikkeuksellisia järjestelyjä. Ne voivat olla monimutkaisia ja yhtiöiden johto tarvitseekin tukea poikkeusjärjestelmien ja tukien kartoittamiseen sekä niiden hakemiseen. Elvytyspaketin ympäriltä on tullut paljon yhteydenottoja keväästä lähtien; asiantuntemuksemme ja reaktionopeutemme ansiosta me pystymme auttamaan yrittäjiä myös tämän vaikean ja ennennäkemättömän ajankohdan yli.

6) Mitä kehitystavoitteita PwC pour les Entrepreneurs’llä on tulevaisuudessa?

Asiakkaillamme on kasvavia tarpeita muun muassa konsernitilinpäätösten, verotuksen ja tietoteknologian suhteen alojen jatkuvan kehittymisen myötä. Tavoitteemme on kehittää palvelumuotoja, jotka tarjoavat huomattavaa lisäarvoa asiakkaillemme, sekä vahvistaa pätevyyttämme aloilla, jotka muodostavat luonnollisen jatkeen tämänhetkisille palveluillemme – kuten tietoteknologian ratkaisut.

 

Interview avec Kirsi Buure, PwC pour les Entrepreneurs

Superviseur en expertise comptable, Kirsi Buure travaille chez PwC pour les Entrepreneurs depuis quatre ans. Grâce à son expertise comptable, culturelle et linguistique, elle conseille avant tout les entreprises étrangères, dont des sociétés finlandaises implantées en France.

La Chambre de Commerce Franco-Finlandaise a eu le plaisir d’échanger avec Kirsi, certes lors d’une rencontre virtuelle, tout de même chaleureuse. Merci pour l’interview !

1, Pourriez-vous vous présenter ?

J’ai eu un parcours riche de multiples expériences avant de rejoindre PwC pour les Entrepreneurs :

 • J’ai obtenu un diplôme d’ingénierie forestière en Finlande à l’Université d’Helsinki.
 • Je suis arrivée en France au début 1990, à l'occasion de la création de la filiale française de mon 1er employeur en Finlande, une société internationale du secteur de l’électronique de précision. J’ai par la suite occupé des postes de marketing et administration de vente dans les filiales de sociétés finlandaises (domaines d'industrie de papier et de l’électronique).

J’ai alors développé un intérêt marqué pour la gestion comptable et financière et ai démarré en 1998 des études par correspondance autour de cette thématique. J’ai été embauchée dans une société d’expertise comptable dans la foulée pour préparer des rapports financiers de filiales françaises à l’attention de maisons mères nordiques, avant de rejoindre PwC pour les Entrepreneurs il y a 4 ans.

Au sein de PwC pour les Entrepreneurs :

 • L’intitulé de mon poste est « Superviseur en expertise comptable ». Proche de mes clients je les accompagne sur différents sujets :  expertise comptable, reportings financiers, social, clôture de comptes annuels, de la traduction de comptes d’une norme à l’autre, etc. La relation que j’entretiens avec les clients est basée sur la confiance et la proximité. Considérée quasiment comme un membre de l’organisation à part entière, certaines de mes tâches sont effectuées en utilisant les systèmes informatiques des clients en connexion à distance.
 • 100% de mes clients sont étrangers. Ce sont des PME et des ETI aux secteurs d’activité variés : machines-outils, industrie chimique, service, association/fondation.
 • C’est un poste qui me demande donc d’être à la fois agile, adaptable et ouverte sur l’international.

2. Parlez-nous de PwC pour les Entrepreneurs.

A propos de PwC pour les Entrepreneurs :

 • Mission : accompagner et conseiller les dirigeants à chaque étape de la vie de l’entreprise, de sa création à sa transmission, pour les aider à faire face aux grands enjeux de leur activité.
 • Bureaux : le réseau est constitué de 21 bureaux répartis sur l’ensemble du territoire français.
 • Expertises : Expertise comptable, commissariat aux comptes, pilotage de la performance, stratégie patrimoniale, Juridique & Fiscal, Transmission / Reprise, Start-up, Paie & Social, Consolidation.
 • Secteurs : proches des territoires qu’elles connaissent bien, les équipes de PwC pour les Entrepreneurs accompagnent les acteurs de multiples secteurs et notamment : Industrie, Service, Social & Médico-social, Associations, Vins et spiritueux, Maritime, Agro-Business, Immobilier.
 • Collaborateurs : 700 collaborateurs
 • Nos trois piliers : conseil, proximité, confiance

A propos du bureau de Paris :

 • Grâce à une équipe solide de plus de 70 collaborateurs, nous accompagnons nos clients sur différents sujets : comptabilité, fiscalité, paie et social, conseil en gestion, CAC et audit, expertise-conseil, transmission-reprise-évaluation, accompagnement de start-up, consolidation et reporting, ingénierie patrimoniale en développement, pilotage de la performance.
 • Secteurs : si certains bureaux sont spécialisés dans des secteurs spécifiques, celui de Paris accompagne des entrepreneurs issus de secteurs variés 
 • Géographie : le bureau de Paris accompagne les entreprises d’Ile-de-France dont un nombre important de filiales françaises d’entreprises d’origine étrangère, notamment scandinaves et finlandaises que j’accompagne.

3. Vous vivez aujourd’hui en France, quel est votre lien avec la Finlande ?

 • Dans le cadre de mon poste de Superviseur en expertise comptable, je suis exposée exclusivement à des clients étrangers (UK, Allemagne, Pays nordiques). Ainsi, j’accompagne un certain nombre de clients finlandais, qui ont implanté une filiale en France. Le finnois comme langue maternelle et le suivi de l’actualité de mon pays d’origine sont deux atouts incontestables pour mon poste. J’apporte des solutions à mes compatriotes grâce à mes connaissances spécifiques et aux ressources de PwC pour les Entrepreneurs. En plus du finnois et du français, je travaille en anglais et comprends bien l’allemand et le suédois.
 • A titre personnel, j’ai assisté par le passé à des événements organisés par la CCFF, ce qui me permet également de maintenir le lien avec mon pays d’origine.
 • La France et la Finlande sont deux cultures très différentes, notamment au niveau des interactions sociales. Arrivée en France il y a plusieurs dizaines d’année, je suis bien au fait de ces contrastes. J’ai d’ailleurs pris la parole à ce sujet à l’Ambassade de Finlande lors d’une conférence sur les différences culturelles entre les deux pays.

4. Quelles sont selon vous les tendances actuelles les plus importantes en matière de comptabilité en France ?

En plus de la tendance longue de l’externalisation des activités comptables, nous voyons aussi une tendance de digitalisation et de plateformisation. Aujourd’hui il est de plus en plus courant d’utiliser des logiciels et des applications qui permettent à l’entreprise d’accéder aux ressources comptables au temps réel même si la comptabilité est externalisée.

5. Pourrions-nous évoquer un sujet d’actualité auquel vous êtes exposée en tant que Superviseur en expertise comptable auprès de PwC pour les Entrepreneurs ?

Le plan de relance : dans le contexte actuel, de nombreuses initiatives de soutien et de dispositifs extraordinaires sont mis en place par le gouvernement. Cela peut être complexe, et les chefs d’entreprise ont besoin d’accompagnement et de conseil afin d’être au fait de l’ensemble des aides qui s’offrent à eux et des procédures à mettre en place. C’est un sujet sur lequel nous sommes énormément sollicités depuis le printemps ; notre expertise et notre agilité nous permettent d’épauler les entrepreneurs dans cette période difficile et inédite.  

6. Quelles sont les ambitions de développement de PwC pour les Entrepreneurs ?

Nos clients ont des besoins croissants dans des domaines comme la consolidation, la fiscalité ou l’IT du fait d’évolutions importantes et fréquentes. Notre ambition est de renforcer nos activités porteuses et à forte valeur ajoutée pour nos clients et d’intégrer des compétences qui s’inscrivent dans le prolongement de nos activités – telles que l’IT.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin