Haastattelu

HPP Attorneys

Esittelyssä uusi jäsenemme - Nous présentons notre nouveau membre

HPP Attorneys: Kansainväliseen liikejuridiikkaan erikoistunut lakiasiaintoimisto mottonaan ’Erikoistunut olennaiseen’

Uusi jäsenyrityksemme HPP Attorneys (”HPP”) on Suomen johtavia liikejuridiikkaan erikoistuneita asianajotoimistoja, jonka osaamisalueita ovat yritys- ja rahoitusjärjestelyt, verot, riidanratkaisu, kilpailuoikeus, teknologia ja immateriaalioikeudet, maksukyvyttömyysmenettelyt, ympäristö, kiinteistö ja logistiikka.

HPP kuuluu Suomen suurimpien asianajotoimiston joukkoon. Yritys tarjoaa konstailematonta ja laadukasta ongelmanratkaisua tavoitteenaan edistää asiakkaidensa liiketoiminnan kehitystä korkean lisäarvon juridisten ratkaisujen kautta. Yrityksessä työskentelee nykyään 24 osakasta ja 75 lakimiestä, jotka palvelevat asiakkaita useilla eri kielillä, suomen ja ruotsin lisäksi – ranskan, englannin, saksan ja venäjän kielillä. Lisäksi toimistossa työskentelee täysi- tai osa-aikaisesti noin 30 harjoittelijaa, jotka ovat oikeustieteen opintojensa eri vaiheissa olevia opiskelijoita. Heille tarjoutuu näin mahdollisuus kokea, millaista on tehdä työtä HPP:n kaltaisen yrityksen toimintaympäristössä. Harjoitteluohjelmasta lisää tietoa HPP:n sivuilta Yritys - HPP Asianajotoimisto.

Globaalin ja riippumattoman tutkimusyritys Chambers & Partnersin HPP:n asiakkailta saama palaute on ollut erittäin positiivista, ja useita toimiston asiantuntijoita on listattuna alansa tunnustettuina asiantuntijoina. Englanninkielisiä palautteita voit lukea yrityksen sivuilta.

HPP:ssä Ranskalais-suomalaiseen kauppakamariin liittymistä tuki ja ajoi osakas Anna Roubier, joka on alkujaan suomalaisranskalaisesta perheestä.  Anna on käynyt koulunsa Suomessa, opiskellut Britanniassa ja Belgiassa (lyhyesti myös Ranskassa) ja työskennellyt Brysselissä. Näiltä ajoilta hänellä on edelleen paljon ammatillisia kontakteja myös Ranskaan. Suomessa hän on ollut EU:n kemikaaliviraston palveluksessa ja työskennellyt muutamassa muussa lakiasiaintoimistossa. HPP:llä Anna aloitti syksyllä 2018, nimenomaisena vastuualueenaan kilpailuoikeus ja EU-oikeus. Oikeudenala oli hänelle helppo valinta, koska sitä kautta ei ole sidottu vain yhden maan juridiikkaan ja kansainvälisyys on hänen taustansakin vuoksi tärkeää.

Anna on viihtynyt HPP:llä erittäin hyvin ja hän arvostaa suuresti työtovereitaan, joiden joukossa monipuolisen ja perinteisen suomalaisen osaamisen lisäksi monilla on kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä työskentelemisestä.

Annan mielestä Ranskalais-suomalaiseen kauppakamariin liittyminen oli tärkeää molemminpuolisen yhteistyön käynnistämiseksi. Hänelle on myös kulttuurisesti luontevaa kuulua ranskalaissuomalaiseen yhteisöön. Anna onkin osallistunut kauppakamarin liikelounaisiin, jotka ovat olleet hänestä mukavan piristävä tuulahdus arkipäivään ja tarjonneet mahdollisuuden verkostoitumiseen.

Vuoden 2021 loppupuolella on suunnitteilla kauppakamarin ja HPP:n yhteinen tapahtuma ranskalaisella teemalla (tietenkin koronatilanteen salliessa). Siitä lisätietoa myöhemmin.

HPP Attorneys : Un cabinet d’avocat spécialisé en droit des affaires internationales, portant la devise « Spécialisé dans l’essentiel ».

Notre nouveau membre entreprise, HPP Attorneys (”HPP”) est parmi les cabinets d’avocat de premier plan en Finlande spécialisés en droit des affaires. Les domaines d’expertise englobent les fusions/acquisitions et le financement, le droit de fiscal, le contentieux, le droit de la concurrence, le droit de la technologie et de la propriété intellectuelle, le droit d’insolvabilité, le droit d’environnement, le droit des biens et le droit de transport.

HPP figure parmi les plus grands cabinets d’avocat en Finlande. La société propose une recherche de solution de haute qualité et sans contrainte afin d’assister ses clients à atteindre leurs objectifs de croissance grâce à des solutions juridiques à forte valeur ajoutée.   

La société emploie actuellement 24 associés et 75 collaborateurs (juristes) qui servent ses clients dans plusieurs langues, en plus du finnois et du suédois - le français, l’anglais, l’allemand et la russe. En outre, le cabinet emploie une trentaine de stagiaires à temps plein ou à temps partiel qui sont des étudiants à différents stades de leurs études juridiques. Cela donne aux étudiants l'occasion de découvrir le quotidien de travailler dans un environnement professionnel comme HPP. Des informations supplémentaires sur le programme de stages sont disponibles sur le site :  https://www.hpp.fi/en/career/trainee-programs/

Selon le cabinet de recherche mondial et indépendant Chambers & Partners, les commentaires des clients de HPP sont très positifs, et plusieurs des avocats du cabinet sont reconnus comme des experts dans leurs domaines. Vous pouvez lire les commentaires en anglais sur le site Web de l'entreprise.

L’adhésion à la Chambre de commerce franco-finlandaise a été soutenu et conduit chez HPP par l’associée Anna Roubier, originaire d'une famille fenno-française. Anna a passé le baccalauréat en Finlande, a étudié en Grande-Bretagne et en Belgique (brièvement également en France) et a travaillé à Bruxelles. De cette époque, elle garde des contacts professionnels en France. En Finlande, elle a travaillé à l'Agence européenne des produits chimiques, ainsi que dans autres cabinets d'avocat. Chez HPP, Anna a commencé à l'automne 2018, avec des responsabilités spécifiques en matière du droit de la concurrence et du droit européen. Les domaines de spécialisation étaient un choix facile pour elle, car ils ne sont pas liés aux systèmes juridiques d’un pays en particulier et l'internationalité reste importante pour elle, au vue de ses antécédents.

Anna apprécie HPP et ses collègues, parmi lesquels, en plus des compétences finlandaises diverses et traditionnelles, beaucoup ont une expérience de travail dans un environnement international.

Pour Anna, rejoindre la Chambre de commerce franco-finlandaise est important pour démarrer une coopération mutuelle. Il est également culturellement naturel pour elle d'appartenir à la communauté franco-finlandaise. Anna a participé aux déjeuners d'affaires de la Chambre de commerce, ce qui est une pause revigorante dans la vie quotidienne et fournit une opportunité de faire du réseautage.

Un événement conjoint sur un thème français avec la Chambre de commerce française et HPP est prévu pour la fin de 2021 (sous réserve de la situation corona, bien sûr). Plus à ce sujet plus tard.

PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin