Ranskan instituutti: Boostaa työelämän kielitaitoasi - Institut français de Finlande : Booster votre vie professionnelle en francais

Boostaa työelämän ranskan kielitaitoasi Ranskan instituutissa

Ranskan instituutti on Suomessa ainoa virallinen Ranskan valtion organisaatio, jossa voi opiskella ranskaa ja suorittaa virallisia ranskan kielitutkintoja (DELF, DALF) ja kielitasokokeita (TCF, TEF, DFP).

Kaikki opettajamme ovat natiiveja, päteviä ja kokeneita: kansainvälinen ja laaja kokemuksensa työskentelystä korkeasti koulutettujen ammattilaisten kanssa takaa sen, että he voivat tarjota räätälöityä opetusta, joka sopii parhaiten kunkin oppijan tarpeisiin ja opiskelurytmiin.

Yrityksille tarkoitetut koulutuksemme perustuvat alustavaan, täysin ilmaiseen kartoitukseen (tasotesti, tarpeiden arviointi ja haastattelu). Tämän jälkeen teemme tarjouksen ja sovimme tarkemmista sopimusehdoista.

Yleisranskan kurssimme (100 %:sti etä- tai lähiopetuksessa) vastaavat niiden tarpeisiin, jotka haluavat osallistua ryhmätunneille ja edetä askel askeleelta ranskan oppimisessa. Laaja valikoima virtuaalikurssejamme, joilla voi perehtyä sekä ranskan kieleen että kulttuuriin, mahdollistaa opiskelun kotoa tai toimistosta käsin niille, joilla ei ole käytettävissä kuin vähän aikaa. Tarjoamme opiskelua myös pienryhmissä tai yksityistunteja erityisiin tarpeisiin: kohdennettu koulutus erityisiin ammatillisiin tilanteisiin, passiivisien taitojen kehittäminen seurantatyön tekemiseen ranskaksi, kulttuurienväliset seminaarit vuorovaikutukseen ranskalaisten asiakkaiden kanssa (englanniksi tai ranskaksi), erityisten taitojen hankkiminen tietylle ammattialalle jne.

Apolearn-oppimisalustamme sekä hybridi- ja etäopetuksen asiantuntemuksemme ansiosta voimme määrittää kanssanne hybridiopetusmuodon, jossa yhdistyy itsenäinen työskentely ja tapaamiset kasvokkain.

Ranskan instituutin valitsemalla valitset myös ammatillisen koulutuksen, joka herkistää kulttuurille ja kulttuurienvälisen tietoisuuden lisäämiseen, joka on olennainen taito globalisoituneessa ja monikulttuurisessa nykymaailmassa: kaikki opiskelijamme saavat käyttöön Culturethèque-verkkokirjastomme sekä mediakirjastomme kirjat, lehdet ja elokuvat ja hyötyvät instituutin omasta kulttuuritarjonnasta.

Monet suomalaiset instituutiot ja ranskalaiset yritykset luottavat meihin. Liity heihin, liity meihin! Lisätietoja kotisivuiltamme: www.france.fi/fr/apprendre-le-francais/ ) ja kurssiosastol

 

Booster votre vie professionnelle en français avec l’Institut français de Finlande 

L’Institut français de Finlande est le seul organisme officiel, certifié par l’Etat français, où apprendre le français en Finlande, et où passer des diplômes (DELF, DALF) ou des certifications officielles en langue française (TCF, TEF, DFP).  

Nos enseignants sont tous natifs, qualifiés et expérimentés : leur profil international et leur vaste expérience auprès de publics de professionnels hautement qualifiés les rendent aptes à proposer des formules sur mesure parfaitement adaptés aux besoins et au rythme de chacun des apprenants.  

Pour les entreprises, nos formations sont fondées sur un diagnostic initial (test de placement, analyse des besoins, entretiens), entièrement gratuit. Suite à ce diagnostic, nous vous faisons une offre et nous nous accordons sur les termes exacts du contrat. 

Nos cours de français général (100% à distance ou en présence) répondent aux besoins de ceux qui souhaitent suivre des cours collectifs et progresser pas à pas en français. Notre large gamme de classes virtuelles, dédiées à la langue et à la culture françaises, permettent à ceux qui n’ont que peu de temps d’apprendre depuis chez eux ou depuis leur bureau. Mais nous proposons aussi des formules en mini-groupes ou en cours particuliers pour les demandes spécifiques : faire face à des situations professionnelles spécifiques grâce à une formation ciblée, développer des compétences passives pour pouvoir assurer un travail de veille en français, interagir avec des clients français grâce à nos séminaires interculturels (en anglais ou en français), acquérir des compétences spécifiques à un domaine professionnel, etc.  

Enfin, grâce à notre plateforme d’apprentissage Apolearn et à notre expertise dans l’enseignement hybride et à distance, nous pouvons définir avec vous des formules hybrides mêlant travail en autonomie et séances en face-à-face. 

Choisir l’Institut français, c’est aussi choisir d’inscrire la formation professionnelle dans une sensibilisation à la culture et à l’interculturalité, compétence essentielle en contexte mondialisé et multiculturel : tous nos apprenants ont accès à Culturethèque (notre plateforme de ressources en ligne) ainsi qu’aux livres, magazines et films de notre médiathèque, et bénéficient d’un accès à notre offre culturelle. 

De nombreuses institutions finlandaises, et entreprises françaises, nous font confiance. Rejoignez-les, rejoignez-nous !  

Pour en savoir plus, consulter notre site internet (http://www.france.fi/fr/apprendre-le-francais/ ) et écrivez à cours(@)france.fi pour prendre rendez-vous, évaluer vos besoins ou demander des précisions. 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin