Raportit tapahtumista

Webinar: Ranskan ja suomen välinen kauppa - Le commerce franco-finlandais

Ranskan merkitys Suomen ulkomaankaupassa suuri alusta alkaen. La France a eu un rôle important dans le commerce extérieur finlandais depuis ses débuts

Ranskan ja Suomen välinen kauppa ja taloutemme kehitys webinaarit

Vuoden 2020 lopulla Ranskalais-Suomalaisen kauppakamarin Helsingin toimistolla oli yhdessä Pariisin toimiston kanssa ilo tarjota teille mahdollisuus osallistua kahteen webinaariin, joista toinen pidettiin ranskaksi, toinen suomeksi. Webinaarien aiheena oli Ranskan ja Suomen välisen kaupan historia ja kehitys. Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin aiempi puheenjohtaja Simo Brummer oli koonnut yhteen kauppaa koskevat tiedot ja piti meille erittäin laadukkaan ja kiinnostavan esityksen asiasta. Alla hänen laatimansa lyhyt yhteenveto esityksestä:

Suomi liittyi EU-jäseneksi 25 vuotta sitten ja nyt on sopiva aika tarkastella taloudellisen yhteistyömme kehitystä ja katsoa miten se on muuttunut vertaamalla sitä liittymistä edeltäneeseen aikaan. Heräsi kuitenkin kysymys siitä voisiko tarkastelun ulottaa samalla kattamaan kauppavaihdon historian koko nykyisen kauppamme ajalle, siis ulottaa sen 150 vuoden päähän.

Sellainen tarkastelu tarvitsee vahvan teoreettisen perustan. Valtionneuvosto julkaisi  2017 selvityksen « 100 vuotta pientä avotaloutta » (https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=22702). Sen laatimiseen osallistui joukko eturivin ekonomistejamme ja se tarjoaa juuri sopivan perustan pohdinnallemme.  

Heti kävi ilmeiseksi, että Ranskalla on ollut alusta saakka merkittävä osuus ulkomaankaupassamme ja että kaupan kehityksen historiasta voidaan erottaa selvästi useita eri aikakausia, jotka ansaitsevat tulla käsitellyksi erikseen. 

Vuodet 1870-1914 edustivät ensimmäisen globalisaation kautta ja merkitsivät maallemme nopean talouden kehityksen ja teollistumisen alkua ja vilkasta kulttuuriyhteistyötä erityisesti Ranskan kanssa. 

Itsenäinen Suomi tarvitsi oman kauppapolitiikkansa. Se syntyi 20-luvun alussa yhteistyössä Ranskan kanssa ja johtikin aivan erityisiin kauppajärjestelyihin, niistä lisää esitelmässämme...

Ranskan merkitys oli hyvin tärkeä sodanjälkeisten vuosien, sotakorvausten ja jälleenrakennuksen aikana teknisten tuotteiden ja raaka-aineiden toimittajana taloutemme saamiseksi kasvu-uralle. Kauppa kehittyikin isoin harppauksin seuraavien 30 nopean kasvun vuoden aikana. 

Maastamme, joka oli kunnostautunut metsäteollisuuden tuotteiden viejänä tuli vähitellen 80-luvulle mentäessä monipuolinen ja kansainvälinen talous ja tässäkin kehityksessä Ranska, joka tarjosi suomalaisille yrityksille sekä markkinoita että investointimahdollisuuksia näytteli huomattavaa roolia.

Suomen liityminen Euroopan unioniin oli iso poliittinen askel, mutta se merkitsi myös taloudellisen yhteistyön siirtymistä uudelle aikakaudelle. Perinteiset kauppavaihdon kehittämismahdollisuudet oli jo hyödynnetty tehokkaasti, joten EU-kaudella suurempi merkitys on ollut yhteistyön syventämisellä ja suorilla investoinneilla. Tälläkin alalla Ranskasta on tullut aktiivinen toimija maassamme...

Kauppakamarin jäsenyritykset voivat pyytää esitelmän pitämistä verkossa pientä kamarille suoritettavaa korvausta vastaan, lisätietoja  info(@)ccff.fi

 

Le commerce franco-finlandais et l’économie finlandaise

En fin d’année 2020, la CCFF Helsinki, en collaboration avec CCFF Paris a eu l’honneur de vous proposer une serie de deux webinaires, en Français et Finnois, sur l’histoire et l’évolution du commerce Franco-Finlandais. Simo Brummer, ancien président de la CCFF Helsinki a rassemblé ces informations et présenté un contenu de qualité très enrichissant. Voici un petit résumé de la présentation : 

La Finlande est membre de l’Union européenne depuis 25 ans et cela nous invite à considérer l’évolution de nos relations en comparaison avec l’évolution des années précédentes. À réflexion on s’est demandé s’il était possible de faire mieux et de considérer le rôle de la France dans le commerce extérieur finlandais depuis ses débuts il y 150 années. 

Une telle étude a besoin d’un fondement théorique solide. Fort heureusement le gouvernement finlandais nous fournit une telle base sous forme du document « 100 ans dans la vie d’une petite économie ouverte »  (Sata vuotta pientä avotaloutta, https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=22702) qui a été rédigé avec la participation de plusieurs économistes de renom. 

L’analyse montre immédiatement que la France a joué un rôle important dans notre commerce extérieur depuis ses débuts et que l’histoire nous permet de considérer de façon distincte les différentes périodes de notre collaboration. 

Les années 1870-1914 représentaient la première ère de globalisation, elles ont permis à la Finlande de lancer le développement de son économie et de son industrie, dans le cadre d’une vive collaboration économique culturelle avec la France. 

La Finlande, devenue indépendante, devait établir sa propre politique commerciale au début des années 20 et cela s’est aussi fait en collaboration avec la France. Le traité de 1921 a été signé  dans des conditions un peu particulières, mais pour en savoir davantage il faut regarder notre présentation... 

Le rôle de la France s’est avéré tout particulièrement important lors de la période de reconstruction d’après-guerre en tant que fournisseur de produits techniques nécessaires pour le redémarrage de l’économie et le commerce s’est développé a grands pas tout au long des trente glorieuses. 

La Finlande, exportateur de matières premières et de biens intermédiaires forestiers est devenu une économie diversifiée et internationale à partir des années 70 et là aussi la France a répondu présent en offrant son marché et un grand nombre d’opportunités d’investissement aux entreprises du nord.

L’entrée de la Finlande au sein de l’Union a marqué une étape politique importante, mais elle représente également une nouvelle donne dans le domaine économique. Les opportunités d’échanges commerciales ayant été relativement bien couvertes lors des périodes précédentes. Il est donc normal de constater que  l’accent s’est porté sur l’approfondissement des relations sous forme des investissements directs et là aussi la France avance ces pions…

La représentation est disponible pour les membres de la chambre contre une petite contribution de soutien à la chambre. En cas d’intérêt, veuillez consulter info(@)ccff.fi …

 

 

PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin