Rooli ja tehtävät

The French-Finnish Chamber of Commerce in Helsinki is an association (Ry). The main mission is to lead the French-Finnish business community and to offer support to French companies who want to export or invest in Finland.

The French-Finnish Chamber of Commerce:

  • receives the requests from the French companies who want to get support in Finland
  • represents the French-Finnish business interests
  • promotes and facilitates business contacts between members through events (business lunch, after work, talk, webinar)
  • contributes to any initiative or project to promote and develop economic and cultural exchanges between France and Finland.

This independant non-profit organization belongs to the federation of the French Chambers of Commerce CCI International, an association under the 1901 law, recognized as being of public utility since 1939. It is the leading French business network, with more than 34,000 members of 119 French Chambers of Commerce and Industry  in 94 countries.

The activities of the Chamber are therefore linked to the economic development of Finnish companies in France and vice versa. The team aims to connect and develop the French-Finnish network, collect sectoral economic information according to the requests from companies and help companies facilitate their entry into the Finnish market.

We strive to provide undeniable added value through various events organized during the year to connect and network, find information on specific business topics, and make the expertise of our members visible.

”Helsingin ranskalais-suomalainen kauppakamari on yhdistys, jonka perustehtävänä on luoda ja kehittää jäsenkunnalleen kontaktipintaa Ranskan kaupan ja liike-elämän vaikuttajiin ja paitsi edesauttaa verkostoitumista myös tarjota tukea ranskalaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita Suomeen suuntautuneista vienti- ja investointihankkeista.

Täten tavoitteenamme on:

  • Ottaa vastaan ja edelleen välittää ranskalaisten yritysten Suomea koskevia tiedusteluja
  • Toimia ranskalais-suomalaisten liikesuhteiden edunvalvojana
  • Edesauttaa jäsentemme verkostoitumista järjestämällä eri teemoja käsitteleviä tapahtumia
  • Olla mukana aloitteissa tai hankkeissa, jotka edistävät ja kehittävät kaupallisia suhteita ja yleistä kulttuuritoimintaa Ranskan ja Suomen välillä.           

Vaikka yhdistys on itsenäinen, se on kuitenkin ranskalaisten kauppakamarien kansainvälisen, yleishyödyllisen ja voittoa tavoittelemattoman liiton CCI Internationalin jäsen. Liitto on ranskalaisten yritysten johtava verkosto, jolla on yhteensä yli 34 000 jäsentä palvelemassa ranskalaisia kauppakamareita kansainvälisissä asioissa. Liittoon kuuluu 119 kauppa- ja teollisuuskamaria, joilla on 94 maassa.

Kauppakamarin toiminta liittyy näin kiinteästi suomalaisten yritysten taloudellisen toiminnan kehittämiseen Ranskassa ja vastaavasti ranskalaisten Suomessa. Tämä tapahtuu luomalla ja kehittämällä ranskalais-suomalaista verkostoa, hankkimalla yritysten tarvitsemia, eri sektoreita koskevia taloudellisia tietoja ja avustamalla yritysten pääsyssä Ranskan tai Suomen markkinoille.

Pyrimme tuottamaan erityistä lisäarvoa järjestämällä säännöllisesti jäsentapaamisia, joissa tavoitteena on verkostoitua, saada tietoa kulloinkin valitusta aiheesta ja tuomaan esiin jäsenyritystemme erityisosaamista.”

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin